Styrelsen 2012

 
Ordförande: Mats Eriksson Invader Skutch
Sekreterare: Linda Eriksson Sol-i-nacken
Kassör: Johan Levander Invader Skodge
Revisor: Tomas Gustavsson Invader Spleen